Inleiding

 

Sint-Jans-Molenbeek heeft het hard, soms erg hard te verduren gehad en het doet nog erg pijn, maar onze gemeente beschikt over een onschatbare rijkdom: haar inwoners, de Molenbekenaars! Dapper, trots en solidair, afkomstig uit de hele wereld, belichamen ze een unieke diversiteit die door de bijdragen van eenieder wordt verrijkt.

Vandaag zijn die 97 000 Molenbekenaars samen vastbesloten om hun gemeente weer op de kaart te zetten, haar de plaats te geven die ze verdient, zowel op Belgisch als op internationaal vlak. Ze zetten zich alle dagen in om hun fierheid te herwinnen. Ze zetten zich alle dagen in voor hun buur, hun naaste, hun wijk, om hun leefomgeving te verbeteren. Ze herinneren er alle dagen aan dat respect een essentiële waarde is.

Sint-Jans-Molenbeek is een gemeente die dankzij het dynamisme van haar inwoners bruist.

En ze weten het zeer goed: de levenskwaliteit verbeteren, concrete projecten opzetten die voor iedereen goed zijn en de Molenbeekse fierheid herstellen, dat alles hangt samen met een doeltreffend en democratisch bestuur van hun gemeente. Als overheid die het dichtst bij de burger staat kan zij op de meest concrete manier op hun dagelijks leven ingrijpen. Zij moet hen ondersteunen in hun verwachtingen en hun ontplooiing. Uiteindelijk richten zij zich in de eerste plaats tot haar voor alle wensen. 

We mogen niet vergeten dat de gemeente lokale initiatieven neemt voor de opvoeding van de kinderen en de gewettigde verwachtingen van zowel jongeren als ouderen. De gemeente moet ook instaan voor een efficiënt veiligheids- en preventiebeleid, toegankelijke sociale woningen, een inrichting van de wijken in overleg met de bewoners, een optimale bescherming van het leefmilieu, een voor iedereen aangepaste mobiliteit, een rechtvaardig en doeltreffend sociaal-economisch beleid.

Met de gewettigde verwachtingen van de Molenbekenaars in het achterhoofd en vanuit de bezorgdheid om een echte participatieve democratie te verdedigen hebben de vertegenwoordigers van PS en sp.a inwoners van alle wijken in Molenbeek opgezocht.  Gedurende verschillende maanden hebben ze de straten afgedweild, burgercafés georganiseerd, naar de voorstellen van de ene en de andere geluisterd om, uiteindelijk, de verbeteringen in kaart te brengen die dringend in handen moeten worden genomen of gepland.

En zo hebben we dit programma opgesteld, op basis van jullie ideeën, voorstellen en bijdragen die op de vele fora aan bod kwamen en die bovendien meestal stroken met de waarden van solidariteit, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid die tot het DNA van het socialisme behoren.  Het is een volledig, realistisch, vernieuwend en ambitieus programma waarvoor je je steun vragen.

Voor deze gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 stellen de Molenbeekse socialisten verantwoordelijke vertegenwoordigers ten dienste van de Molenbekenaars, met als enig fundamenteel doel: de Molenbekenaars verdedigen en hen een respectvolle, solidaire gemeente geven die volledig aan de verbetering van het dagelijkse leven is toegewijd.

Dit is dus het programma van de PS en de sp.a, samen met en voor jullie geschreven. Zodat Molenbeek en de Molenbekenaren weer allemaal trots kunnen zijn en gerespecteerd worden!